What is Sustainable Development long2 2    facebook logo twitter logo Instagram logo 

 

Nama Catatan/Status
1. Dr Suzyrman Sibly  Director, CGSS
2. Prof Dr Munirah Ghazali Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
3. Prof Ir Dr Mohd Nordin Adlan  Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam
4. Prof Dr Fauziah Ahmad  Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam 
5. Prof Dr Siti Azizah Mohd Nor Pusat Pengajian Sains Kajihayat
7. Assoc Prof Dr Mohd Wira Mohd Shafie Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan & Perancangan 
8. Assoc Prof Dr Sofri Yahya Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan 
9. Prof Dr Azlinda Azman Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
10. Prof Dr Noraida Endut Pusat Penyelidikan Wanita & Gender
11. Dr Muhamad Yusri Musa Institut Perubatan & Pergigian Termaju (IPPT) 
12. Dr Asyirah Abdul Rahim
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
13. Dr Muhammad Izzuddin Syakir Ishak Pusat Pengajian Teknologi Industri 
14. Dr Wan Norhaniza Wan Hasan  Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
15. Prof Dr Kamarulazizi Ibrahim  
16. Dr Mohd Sayuti Hassan  CGSS
17. Dr Ng Theam Foo CGSS
18. Dr Noor Adelyna Mohammed Akib CGSS
19. Dr Radieah Mohd Nor CGSS
20. Miss Dayana Mastura Baharudin Pusat Pengajian Pengurusan 

 

 

seasn button apn buttonn Logo ECOhubUSM A2 01 Kampus Sejahtera Logo